Hem

Cajon

En hemsida tillängnad detta fantastiska instrument som

imponerat och förvånat musiker världen över.

Cajonen

Denna websida är tillägnad dessaa fantatiska trälådor som slagig världen med häpnad. Ett så till synes elementärt instrument som är så otroligt mångsidigt och användbart i så många situationer.

1

2

3

Trälåda

Cajonen är i grunden en enkel trälåda. Varianter finns men grundkonstruktionen är oftast den samma.

Porthål

De flesta cajoner har ett hål på baksidan. Hålet benämns lite olika men vanligast är porthål, bashål, resonashål eller ljudhål.

Sejare och bjällror

När cajonen kom till Europa så monterades sejartrådar. I vissa fall har cajoner även bjällror.

Cajón [kahon]

Cajón är ett spanskt ord som helt enkelt betyder "låda". Instrumentet härstammar från Peru och kom till Europa år 1977 då spanjoren Paco de Lucía tog med sig en cajon hem från Sydamerika.

Uppfanns av afrikanska slavar

 

Cajonens historia sträcker sig tillbaka till 1700-talet. De afrikanska slavarna som tagits till Peru för att plocka frukt och grönsaker, började spela på sina fruktlådor i brist på ”riktiga” trummor. De vände lådorna upp-och-ned, satte sig på dem och spelade.

"Cajonen härstammar från Peru"