Historia

Cajon

Var och när uppstod cajonen?

Cajonen historia

Cajonernas ursprung antas vara Perus teplantager och man antar att de första cajonerna byggdes av telådor för omkring 300 år sedan. ftersom cajonens konstruktion är väldigt enkel är det ett tacksamt instrument att bygga själv.

Cajon som byggsats.

De första cajontrummorna var av mycket dålig kvalitet. Telådorna krackelerade lätt och det var just dessa sprickor som skapade det unika ljudet som är kännetecknet för cajoner. I moderna cajoner så återskapas detta ljud med hjälp av vajrar vilket ger både en hållbar trumma och en unik ljudupplevelse.

 

I Peru använder man fortfarande den typ av cajon som inte innehåller vajrar och den liknar klassiska afrikanska trummor så det är högst troligt att idén till cajonen kom just från Afrika. Trots att cajonen har flera hundra år på nacken så var det först i och med flamencomusikens blomstrande under 1970-talet som den blev riktigt populär och allmänt känd.

 

 

Plywood

Plywood, eller kryssfaner, är en skiva av tunnare korslagda faner som är limmade med fenolhartslim och pressade med högt tryck under värmebehandling, till en relativt hållfast och formstabil produkt. Plywood har fått ett stort användningsområde inom bland annat båt och skeppsvarv, möbelinredningsindustri samt byggindustri.

Plywood varierar i tjocklek mellan vanligtvis cirka tre millimeter och tre centimeter. De olika skikten är lagda och limmade korsvis, med all ytfaner lagd i samma riktning. Furu och gran är de vanligaste träslagen i byggnadsindustrin, där gran ibland används som mellanfaner. Inom båt- och skeppsvarvsindustin används i regel ädlare träslag, vilka har större motståndskraft mot röt- och mögelangrepp; till exempel teak och olika mahognyarter. I möbel- och inredningssammanhang används ofta björkplywood eller olika sorters ädelträ för bättre formbarhet.